Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp

Đội ngũ nhân viên năng động, kinh nghiệm và tận tâm sẽ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả xử lý các công việc đặc thù hoặc không chuyên để tập trung nhiều thời gian hơn cho việc phát triển kinh doanh của mình. 

Các nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi với kinh nghiệm, kiến thức, mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan hữu quan sẽ hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng.  

Dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp gồm:

  •  Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài.
  • Hỗ trợ xin cấp phép kinh doanh các nghành nghề kinh doanh có điều kiện.
  •  Hỗ trợ thủ tục mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ thủ tục mua, bán các dự án.
  •  Lập hồ sơ, báo cáo theo quy định của Nhà nước.
  • Tư vấn và lập các báo cáo bắt buộc.
  • Xử lý các yêu cầu về chuyển nhượng cổ phần; chuyển nhượng vốn.
  •  Lập giấy chứng nhận cổ phần và các tài liệu chia cổ tức.
  • Cung cấp giải pháp nhân sự quản lý cao cấp tạm thời

 

 

 

 

 

Share