DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ

Thực tế gần đây, Cục thuế địa phương đang tiến hành thắt chặt quản lý thu thuế bằng cách thường xuyên thanh tra thuế tại Doanh nghiệp, theo đó, việc Doanh nghiệp chuẩn bị tốt cho một cuộc thanh tra thuế là một điều vô cùng cần thiết để giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa các lợi ích về thuế.

Là thành viên của UHY Quốc Tế, với 10 năm làm việc tại thị trường Việt Nam, UHY Ltd Việt Nam hiểu được sự quan tâm và lo lắng của Doanh nghiệp đối liên quan đến thanh kiểm tra thuế và có những giải pháp thiết thực hiệu quả thông qua gói giải pháp Soát xét thuế và Trợ giúp thanh tra thuế nhằm giúp Doanh nghiệp có được sự chuẩn bị tốt nhất trước và sau khi có Quyết định thanh tra thuế tại Doanh nghiệp của Cục thuế địa phương.

Chúng tôi xin đính kèm thông tin chung về dịch vụ soát xét thuế để Quý Doanh nghiệp tham khảo. Trong trường hợp Quý Doanh nghiệp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có cơ hội giải thích rõ hơn những lợi ích chúng tôi có thể mang lại cho Quý Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ SOÁT XÉT THUẾ

Share