Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị

Là một trong số Hãng kiểm toán và tư vấn nổi tiếng thế giới có trụ sở tại London, Vương quốc Anh. Hiện nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (“UHY Ltd”) là thành viên duy nhất của UHY International tại Việt Nam và đang nằm trong top 10 công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động (kể từ năm 2006). UHY luôn đảm bảo thực hiện tốt sứ mệnh của mình bao gồm:

  • Duy trì và nâng cao uy tín tại Việt Nam, khẳng định được niềm tin của Công chúng đặc biệt là các nhà đầu tư.
  • Luôn là người bạn thân thiết của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam, luôn mẫn cán với khách hàng để góp phần tạo lập thành công cho khách hàng thông qua cung cấp dịch vụ có giá trị thực sự, vì lợi ích của khách hàng và xã hội.
  • Tất cả hoạt động của Công ty đều tập trung vào mục đích giúp khách hàng thành công, giúp nhân viên thành công, nâng cao hạnh phúc thực sự cho tất cả nhân viên của công ty, khách hàng và các đối tác liên quan đến Công ty, đóng góp vào sự phát triển của đất nước và nâng cao hạnh phúc của toàn xã hội.

Mục tiêu của UHY là luôn giữ vững vị trí là một trong 10 Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam, được khách hàng yêu quý và xã hội tin cậy, có môi trường làm việc tốt cho nhân viên và là nơi tạo lập thành công và hạnh phúc.

Share