Dịch vụ

08/20/2015 - 16:00

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh và giải pháp công nghệ tích hợp được đa dạng cho từng loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ những công ty niêm yết lớn tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ.