Dịch vụ

08/19/2015 - 14:30

Dịch vụ của chúng tôi không giới hạn trong lĩnh vực tư vấn, đơn thuần đưa ra các lời khuyên hay trực tiếp làm thay việc cho khách hàng. Các chuyên gia của chúng tôi còn đi xa hơn, chủ động hướng dẫn khách hàng và nhân viên của họ độc lập giải quyết vấn đề quản trị doanh nghiệp hay chấp hành tốt hơn các thông lệ, quy chế mới. Đó chính là việc trang bị cho khách hàng một số kỹ năng, kiến thức còn thiếu thông qua dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp.