Dịch vụ

09/11/2015 - 14:55

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thẩm định giá, định giá cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp luôn đổi mới với nhiều sáng kiến, kịp thời, đúng mục đích và đáng tin cậy đạt được nhờ có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp với kinh nghiệm chuyên sâu ở tầm quốc gia và quốc tế.