Trang chủ / Tin tức / Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

Ngày 24/09/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.Chúng tôi xin tóm tắt nội dung chính của Nghị quyết số 116/NQ-CP như sau:

NGUYÊN TẮC

 • Bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, chia sẻ và công bằng;
 • Việc thực hiện chính sách đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác; và
 • Việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối tượng áp dụng

 • Người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021.
 • Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ:

 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: Hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
 •  Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: Hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng:
 •  Hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: Hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
 • Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: Hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Thời gian thực hiện: việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – GIẢM MỨC ĐÓNG QUỸ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Đối tượng áp dụng

 • Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021.
 • Mức giảm đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng.
 • Thời gian thực hiện giảm mức đóng 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nếu Quý độc giả cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn UHY

Nguyễn Trung Thành – Phó Tổng Giám Đốc

E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn

Trần Thị Bộ – Giám Đốc

E: bott@uhyvietnam.com.vn

Phùng Thị Oanh –Giám Đốc

E: oanhpt@uhyvietnam.com.vn

Tải file:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *