Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ kế toán tài chính / Dịch vụ Kế toán và tư vấn xây dựng hệ thống kế toán

Dịch vụ Kế toán và tư vấn xây dựng hệ thống kế toán

Để các nhà  lãnh đạo doanh nghiệp yên tâm hơn đối với các công việc kế toán của doanh nghiệp trong khi chưa xây dựng được bộ máy kế toán thích hợp và hiệu quả hoặc trong trường hợp nhân sự kế toán quan trọng nghỉ dài hạn mà không muốn tuyển dụng thay thế.”

Chúng tôi sẽ có giải pháp dịch vụ kế toán đáp ứng các yêu cầu này của khách hàng. Các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ kế toán trọn gói (thực hiện đầy đủ chức năng kế toán tại doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ nhân sự kế toán cao cấp tạm thời;
 • Thực hiện một số chức năng kế toán;
 • Trợ giúp lập các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị;
 • Hỗ trợ chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mức kế toán quốc tế hoặc theo IFRS
 • Tư vấn xây dựng hệ thống kế toán bao gồm;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị
 • Tư vấn xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết áp dụng cụ thể tại doanh nghiệp;
 • Tư vấn hướng dẫn các quy trình hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống mẫu biểu chứng từ và hướng dẫn trình tự luân chuyển chứng từ;
 • Tư vấn lựa trọn hệ thống phần mềm kế toán thích hợp
 • Tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm kế toán đặc thù, áp dụng cho doanh nghiệp lớn, nhiều đơn vị thành viên;
 • Hỗ trợ nhân sự triển khai hệ hệ thống ERP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *