Trang chủ / Dịch vụ / Quản lý rủi ro / Dịch vụ tư vấn quản trị và quản lý rủi ro doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản trị và quản lý rủi ro doanh nghiệp

Với đội ngũ chuyên viên về quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro, chúng tôi sẽ đem đến cho khách hàng một cách nhìn rõ nét hơn về kiểm toán nội bộ và rủi ro doanh nghiệp nhằm kiểm soát rủi ro để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trợ giúp khách hàng trong việc đánh  giá các quy trình, các  thủ tục kiểm soát nội bộ đang áp dụng đối với các chu trình kinh doanh chủ yếu, đánh giá xem các thủ tục này đã giúp doanh nghiệp nhận diện và kiểm soát được các rủi ro chủ yếu có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh hay chưa..”

Chúng tôi sẽ làm việc một cách hiệu quả với các nhân sự quản lý cấp cao, và các bộ phận liên quan để xác đinh:

 • Quan điểm về quản trị rủi ro của lãnh đạo cấp cao có phù hợp không;
 • Các biện pháp nhận diện và đanh giá rủi ro kinh doanh có được thực hiện thường xuyên không;
 • Các thủ tục kiểm soát nội bộ có thích hợp để ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro không.
 • Đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

Dịch vụ tư vấn quản trị và quản lý rủi ro của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán tuân thủ các quy định nội bộ đối với các chủ trình kinh doanh quan trọng (quản lý bán hàng, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý mua sắm, quản lý chi phí hoạt động, quản lý tài chính…
 • Kiểm toán nộ bộ theo từng yêu cầu cụ thể.
 • Soát xét và đánh giá rủi ro kinh doanh;
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát và an ninh thông
 • Đánh giá việc áp dụng quy trình kiểm soát.
 • Đào tạo và hỗ trợ bộ phận kiểm toán nộ bộ và quản trị rủi ro doanh ngiệp;
 • Cung cấp nhân sự cao cấp tạm thời trong việc kiểm toán nộ bộ và quản trị rủi ro.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *