Trang chủ / Dịch vụ / Tư vấn thuế / Dịch vụ Tư vấn Thuế

Dịch vụ Tư vấn Thuế

Quá trình cải cách và hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam hiện nay diễn ra nhanh chóng, kéo theo các thay đổi về quy định pháp lý liên quan. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng các thay đổi pháp lý về thuế cho hoạt động kinh doanh của mình.

Dịch vụ tư vấn giúp khách hàng lập kế hoạch và thực hiện công tác quản trị thuế bao gồm:

 • Kê khai nộp thuế.
 • Soát xét thuế & tài chính.
 • Trợ giúp thanh tra, khiếu nại, khiếu kiện về thuế .
 • Hỗ trợ hoàn thuế GTGT.
 • Thuế đối với giao dịch mua bán, sáp nhập và chia tách, niêm yết, phát hành cổ phiếu ra công chúng, và chuyển nhượng vốn.
 • Thủ tục miễn giảm thuế, chính sách thuế đặc thù.
 • Tư vấn thuế thường xuyên.
 • Chuyển giá .
 • Hải quan.
 • Thuế Thu nhập cá nhân.
 • Tư vấn đầu tư  tài chính cá nhân.
 • Cung cấp giải pháp chuyên gia kế toán, thuế

Chúng tôi đưa ra chiến lược hiệu quả khi lập kế hoạch Thuế trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ hiệu quả các quy định của Nhà nước. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ thuế giúp khách hàng tuân thủ và tối ưu hóa lợi ích, giảm thiểu các rủi ro về thuế cho khách hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *