Trang chủ / Dịch vụ / Định giá / Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ Thẩm định giá

Với quá trình hội nhập kinh tế diễn ra một cách nhanh chóng và sâu rộng, thẩm định giá được mọi thành phần kinh tế trong xã hội quan tâm, sử dụng như một công cụ tài chính phục cho các hoạt động giao dịch về nhân sự, kinh tế, tài chính, tư pháp.

“Việc cần có một tổ chức thẩm định giá độc lập có uy tín cao, nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thẩm định giá đang trở thành nhu cầu cần thiết, chính đáng cho mỗi doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế, xã hội tham gia vào các hoạt động kinh tế trong thời kỳ hội nhập.”

Là một trong những tổ chức có chức năng thẩm định giá đầu tiên đủ điều kiện thực hiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp và thẩm định giá tại Việt Nam, với đội ngũ thẩm định viên chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu và có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề theo quy định. UHY luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với độ tin cậy cao và chất lượng dịch vụ vượt trội theo các mục đích thẩm định giá. Dịch vụ thẩm định giá của chúng tôi bao gồm:

  • Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.
  • Thẩm định giá doanh nghiệp, giá trị cổ phần, vốn chủ sở. hữu, khoản nợ, khoản đầu tư, góp vốn.
  • Thẩm định giá bất động sản.
  • Thẩm định giá máy móc, thiết bị, dây truyền sản xuất.
  • Thẩm định dự án đầu tư.
  • Thẩm định giá quyền khai thác tài sản, các tài sản tài chính, giấy tờ có giá.
  • Thẩm định giá tài sản vô hình, thương hiệu, lợi thế kinh doanh.
  • Thẩm định giá các lại tài sản khác theo yêu cầu.

 

Mục đích sử dụng đa dạng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, xác định giá khởi điểm, góp vốn, đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, xác định giá trị tài sản đảm bảo, thế chấp, cầm cố, chứng minh năng lực, sáp nhập doanh nghiệp, hoán đổi cổ, phân chia, giải thể, xử lý nợ, đền bù, đầu tư, mua sắm, xây dựng dự toán, xác định lợi thế, quyền khai thác, thương hiệu, tư vấn lập dự án, xác định giá trị hợp lý… và các mục đích khác theo yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *