Trang chủ / Ấn phẩm / Gia hạn thời hạn nộp thuế và trích lập dự phòng năm 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế và trích lập dự phòng năm 2022

NGHỊ ĐỊNH 34/2022 VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT

Ngày 28/05/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP (“Nghị định 34/2022”) gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

Nghị định 34/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Chúng tôi xin tóm tắt một số nội dung đáng chú ý như sau:

Đối tượng được gia hạn

► 03 nhóm các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Nhóm ngành nghề sản xuất, Nhóm ngành nghề kinh doanh & Nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

► Chi tiết các ngành nghề được gia hạn được quy định cụ thể trong Nghị định 134/2022.

 Các loại thuế được gia hạn

 Thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

► Gia hạn thời hạn nộp thuế 03 tháng so với quy định hiện hành đối với số thuế GTGT  phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2022 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý).

► Thời hạn kê khai thuế không thay đổi.

► Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

Thuế TNDN

► Gia hạn thời hạn nộp thuế 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế TNDN tạm nộp của Quý I & Quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Gia hạn nộp tiền thuê đất

► Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê 06 tháng kể từ 31/05/2022 đến 30/11/2022 đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Lưu ý:

► Trường hợp hoạt động trong nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì được gia hạn toàn bộ.

Gia hạn thời gia nộp thuế và trích lập dự phòng năm 2022

THÔNG TƯ 24/2022 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 48/2019 VỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

Gần đây, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022 (“Thông tư 24/2022”) sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Một số điểm nổi bật của Thông tư 24/2022 gồm:

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 về đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư – Các khoản đầu tư chứng khoán, theo đó đối tượng lập dự phòng không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa Phương.

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 về công thức xác định mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, theo đó loại bỏ quy định về xác định mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh.

► Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư 24/2022 có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thông tư 24/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Theo đó doanh nghiệp có thực hiện trích lập dự phòng các khoản trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh… cần lưu ý thay đổi để tuân thủ hiệu quả quy định sửa đổi tại Thông tư 24/2022.

 

HƯỚNG DẪN VỀ GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP

Theo Công văn số 2688/BTC-TCT ngày 23/03/2022 của Tổng Cục thuế về thuế GTGT tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP:

► Cung cấp dịch vụ có phần tiền thu trước 01/02/2022 với thuế suất 10% nhưng dịch vụ hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 thì phần tiền đã lập hóa đơn trước ngày 01/02/2022 không thuộc trường hợp được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT; đối với phần tiền còn lại chưa thanh toán được giảm thuế GTGT.

► Cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc mức thuế suất 10% trong tháng 01/2022 nhưng đến tháng 02/2022 mới lập hóa đơn đối với doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong tháng 01/2022 thì thuộc trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểmkhông thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT.

► Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 với thuế suất thuế GTGT 10%, sau ngày 01/02/2022 phát sinh các nội dung sai sót cần điều chỉnh về tiền hàng, thuế GTGT hoặc trả lại hàng thì hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 10%.

► Đối với hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ đặc thù như cung cấp điện, cơ sở kinh doanh được giảm thuế GTGT theo quy định đối với các hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp Doanh nghiệp cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Để tải bản tin tiếng Việt, vui lòng click vào đường link phía dưới


UHY Auditing and Consulting Co., Ltd

Thanh Nguyen – Partner

E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn

Bo Tran – Director
E: bott@uhyvietnam.com.vn

Franklin Bak – Director
E: bakjw@uhyvietnam.com.vn

Hanoi Head Office

5th Fl, B2 Tower, Roman Plaza Building, To Huu Road, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, S.R of Vietnam
Phone: + 84 245 678 3999
Fax: + 84 243 755 7448
Website: www.uhy.vn

Ho Chi Minh City Office

4th Floor, 63B Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

Phone: + 84 283 820 4899
Fax: + 84 283 820 4909

Website: www.uhy.vn
Facebook: UHY Tax Centre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *