Trang chủ / Tin tức / Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022, 2023

Thông báo giảm kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2022, 2023

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thông báo giảm kiểm toán viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 3337-2020-112-1) ra khỏi danh sách kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022, năm 2023 tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

FILE ĐÍNH KÈM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *