Trang chủ / Ấn phẩm / Thông tư 24/2022 sửa đổi thông tư 48/2019 về trích lập dự phòng

Thông tư 24/2022 sửa đổi thông tư 48/2019 về trích lập dự phòng

Gần đây, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2022 (“Thông tư 24/2022”) sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm nổi bật của Thông tư 24/2022 dưới đây:

 

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 về đối tượng lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư – Các khoản đầu tư chứng khoán, theo đó đối tượng lập dự phòng không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

► Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 về công thức xác định mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán, theo đó loại bỏ quy định về xác định mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu chính phủ bảo lãnh.

► Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư 24/2022 có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

► Thông tư 24/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2022.

 

Trường hợp Quý độc giả cẩn thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để tải bản tin tiếng Việt, vui lòng click vào đường link phía dưới


UHY Auditing and Consulting Co., Ltd

Thanh Nguyen – Partner

E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn

Bo Tran – Director
E: bott@uhyvietnam.com.vn

Franklin Bak – Director
E: bakjw@uhyvietnam.com.vn

Hanoi Head Office

5th Fl, B2 Tower, Roman Plaza Building, To Huu Road, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, S.R of Vietnam
Phone: + 84 245 678 3999
Fax: + 84 243 755 7448
Website: www.uhy.vn

Ho Chi Minh City Office

4th Floor, 63B Calmette, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC

Phone: + 84 283 820 4899
Fax: + 84 283 820 4909

Website: www.uhy.vn
Facebook: UHY Tax Centre


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *