Trang chủ / Ấn phẩm / Thông tư 40/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Thông tư 40/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý:

Định nghĩa về hộ kinh doanh

“Hộ kinh doanh” là cơ sở sản xuất, kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Bổ sung các khoản thu nhập chịu thuế GTGT, TNCN

 • Thông tư 40/2021/TT-BTC bổ sung một số khoản thu nhập tính thuế như:
 • Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán
 • Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác
 • Quảng cáo trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số

Thêm phương pháp tính thuế với hộ, cá nhân kinh doanh

 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể nộp thuế theo phương pháp kê khai (áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy mô lớn hoặc lựa chọn nộp thuế theo phương pháp này.
 • Nộp thuế theo từng lần phát sinh (áp dụng đối với cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định).
 • Ngoài ra, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp nộp thuế theo 2 phương pháp trên thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp khoán.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai không phải quyết toán thuế.

Thuế suất

Theo Phụ luc 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

STT Danh mục ngành nghề Tỷ lệ % tính thuế GTGT Thuế suất thuế TNCN
1 Phân phối cung cấp hàng hóa 1% 0,50%
2 Xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5% 2%
3 Sản xuất vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 3% 5%
4 Cho thuê nhà cửa, đất đai, kho bãi và phương tiện vận tải, máy móc không kèm người điều khiển 5% 5%
5 Đại lý xổ số, bán hàng đa cấp 5%
6 Hoạt động kinh doanh khác 2% 1%

 

Bổ sung đối tượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân

Thông tư 40/2021 hướng dẫn các trường hợp tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, bao gồm:

 • Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân
 • Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán.
 • Tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam) thực hiện chi trả thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số cho cá nhân theo thỏa thuận với nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài
 • Tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của Cơ quan thuế.

Đối với hoạt động cho thuê tài sản

Theo hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 40/2021/TT-BTC, các trường hợp có doanh thu cho thuê tài sản đủ 12 tháng trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không phải nộp thuế, trường hợp hợp đồng cho thuê có thời gian vắt năm, thời gian cho thuê tính theo năm dương lịch không trọn năm thì doanh thu để xác định đối tượng không phải nộp thuế vẫn là doanh thu tính thuế của một năm dương lịch (đủ 12
tháng) nhưng doanh thu để xác định số thuế phải nộp trong năm chỉ là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản. Ngoài ra, trong trường hợp cá nhân vừa có cho thuê tài sản vừa có hoạt động kinh doanh khác thì theo quy định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định đối tượng không phải nộp thuế là tổng doanh thu kinh
doanh bao gồm cả hoạt động kinh doanh khác.

Hiệu lực

Thông tư 40/2021 có hiệu lực từ 01/08/2021. Có thể thấy đây là hướng dẫn mới của Bộ Tài chính nhằm làm rõ cách tính thuế đối với hoạt động cho thuê, đảm bảo công bằng, xử lý những vướng mắc mà trước đây chưa được hướng dẫn rõ. Tuy nhiên, Thông tư 40/2021 cũng gây ra các ảnh hưởng nhất định đến các cá nhân, hộ kinh doanh và các đối tượng có trách nhiệm kê khai nộp thuế thay các cá nhân kinh doanh. Nếu Quý khách hàng cần thêm thông tin hoặc muốn làm rõ các ảnh hưởng của Thông tư 40/2021, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

UHY – THÔNG TƯ 40 VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ CÁ NHÂN KINH DOANH – 15/07/2021

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *