Trang chủ / Tin tức / Thông tư 80/2021 hướng dẫn Luật quản lý thuế

Thông tư 80/2021 hướng dẫn Luật quản lý thuế

Thông tư 80 hướng dẫn luật quản lý thuế năm 2019

Gần đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 (“Thông tư 80/2021”) hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020. Thông tư 80/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế một số các quy định hiện hành về quản lý thuế, trong đó có Thông tư 156/2013.

Chúng tôi xin lưu ý một số điểm nổi bật của Thông tư 80/2021.

Phân bổ nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động kinh doanh tại nhiều địa bàn cấp tỉnh khác

Thuế GTGT

► Hoạt động kinh doanh sổ số điện toán phải phân bổ số thuế GTGT cho từng tỉnh = Số thuế GTGT phải nộp x tỷ lệ (%) giữa doanh thu từng tỉnh trên tổng doanh thu thực tế.

► Hoạt động chuyển nhượng BĐS và xây dựng: giảm từ 2% xuống 1%.

Thuế TNDN

► Tỷ lệ thuế TNDN phải phân bổ, quyết toán và xác định số thuế tạm nộp hàng quý bằng 1% doanh thu tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng BĐS.

► Người nộp thuế (NNT) không phải nộp hồ sơ khai thuế hàng quý. Số thuế đã tạm nộp trong năm tại các tỉnh sẽ được bù trừ với số thuế vào số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quyết toán tại trụ sở chính theo các mẫu kèm theo.

Thuế TNCN

► Người nộp thuế xác định riêng số thuế TNCN phải phân bổ (tạm khấu trừ 10%) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân làm việc tại từng tỉnh theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân.

► Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển, biệt phái thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Hoàn thuế, bù trừ thuế

► Thông tư 80/2021 quy định chi tiết hồ sơ hoàn thuế cho các đối tương, trường hợp được hoàn.

► Đối với trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, NNT không phải thực hiện thủ tục hoàn thuế. Cơ quan thuế sau khi kiểm tra sẽ thực hiện bù trừ với số thuế phải nộp và hoàn lại cho NNT.

► NNT được bù trừ số tiền thuế nợ trên hệ thống của Cơ quan thuế hoặc của Cơ quan hải quan cung cấp (trừ tiền phí, tiền lệ phí hải quan). Bên cạnh đó số thuế được hoàn hoặc nộp thừa được bù trừ với số tiền thuế nợ của các đơn vị phụ thuộc và ngược lại.

► Thông tư 80/2021 cũng quy định một số các nội dung phối hợp của Cơ quan thuế, Cơ quan hải quan và Ngân hàng trong việc xác định các hồ sơ hoàn thuế rủi ro cao và rủi ro trốn thuế. Theo đó, có thể thấy việc kiểm tra, giám sát hoàn thuế theo quy định mới sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn.

Thanh kiểm tra thuế

► Đối với mỗi cuộc kiểm tra tại trụ sở Cơ quan thuế, Cơ quan thuế thông báo người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu tối đa không quá 02 lần (hiện nay Thông tư 156/2013 không quy định số lần tối đa).

► Kế hoạch, chuyên đề kiểm tra hằng năm (kể cả kế hoạch, chuyên đề sau điều chỉnh) phải được công khai trên trang thông tin điện tử của Cơ quan thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra.

► Không nhất thiết phải tiến hành kiểm tra tại Cơ quan thuế nếu cơ sở dữ liệu phục vụ trình tự, thủ tục đáp ứng điều kiện để sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

► Bổ sung nội dung Giám sát Đoàn thanh kiểm tra thuế.

Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

► Đối tượng liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có thể đăng ký giao dịch thuế điện tử và nộp thuế trực tiếp theo quý qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu.

► Nhà cung cấp nước ngoài đã trực tiếp đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam vẫn được quyền uỷ quyền cho tổ chức, đại lý thuế kê khai, nộp thuế thay bằng việc thông báo cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

► Trường hợp nhà cung cấp nước ngoài không trực tiếp đăng ký, kê khai nộp thuế:

  • Bên Việt nam có đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện nghĩa vụ khấu trừ và nộp thay.
  • Người mua là cá nhân, Ngân hàng hoặc các tổ chức thanh toán trung gian có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay hàng tháng. Tổng Cục thuế sẽ cung cấp tên và website của Nhà cung cấp nước ngoài để Ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán trung gian thực hiện nghĩa vụ khấu trừ.
  • Trường hợp cá nhân sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán, Ngân hàng hoặc tổ chức thanh toán trung gian có trách nhiệm phải báo cáo hàng tháng cho Tổng Cục thuế về các khoản thanh toán cho Nhà cung cấp nước ngoài.

Miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (“Hiệp định”)

► Thông tư 80/2021 quy định thủ tục và hồ sơ miễn giảm thuế (bao gồm cả các biểu mẫu liên quan) theo Hiệp định.

► Trong vòng 30 ngày làm việc, Cơ quan thuế sẽ có quyết định miễn giảm hoặc nêu rõ lý do từ chối áp dụng Hiệp định.  Đây cũng là thay đổi chính sách từ thông báo sang quyết định của Cơ quan thuế về các hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định, khiến người nộp thuế áp dụng Hiệp định yên tâm hơn.

Biểu mẫu kê khai thuế

Thông tư 80/2021 thay thế toàn bộ các biểu mẫu ban hành tại Thông tư 156/2013 (và các thông tư sửa đổi bổ xung). Các biểu mẫu tại Thông tư 80/2021 bắt đầu sử dụng từ 01/01/2022.

Chúng tôi lưu ý NNT sẽ sử dụng các biểu mẫu quy định tại Thông tư 80/2021 khi thực hiện quyết toán thuế cho năm 2021.

Trường hợp Quý độc giả cần thêm thông tin hoặc trao đổi thêm về ảnh hưởng của Thông tư 80/2021, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Để tải bản tin tiếng Việt bằng định dạng PDF, xin vui lòng click vào biểu tượng phía dưới

Tải bản tin


UHY Auditing and Consulting Co., Ltd

Thanh Nguyen – Partner

E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn

Bo Tran – Director
E: bott@uhyvietnam.com.vn

Franklin Bak – Director
E: bakjw@uhyvietnam.com.vn

Hanoi Head Office

5th Fl, B2 Tower, Roman Plaza Building, To Huu Road, Dai Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, S.R of Vietnam
Phone: + 84 245 678 3999
Fax: + 84 243 755 7448
Website: www.uhy.vn

Ho Chi Minh City Office

5th Floor, 146 Nguyen Cong Tru, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: + 84 283 820 4899
Fax: + 84 283 820 4909

Website: www.uhy.vn
Facebook: UHY Tax Centre


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *