Tiếng anh chuyên ngành

Trung tâm Đào tạo UHY Ltd có các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành, đồng thời chuẩn bị cho các học viên kiến thức cơ bản để có thể theo học và lấy được các Bằng cấp, chứng chỉ Quốc tế đã được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực :

 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

 

Bạn mơ ước trở thành Giám đốc Tài Chính trong tương lai?

Trung tâm UHY có các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành, đồng thời chuẩn bị cho các học viên kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kế toán để có thể học được các Bằng cấp quốc tế trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

 

Thông tin về khóa học

 

Nội dung:

 •    Vai trò của tài chính trong doanh nghiệp
 •    Chi phí và giá thành
 •    Ngân sách và dự báo
 •    Báo cáo quản tr

Thời lượng: 42 giờ (14 buổi): Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

 • Lớp EA4: Thứ 3, 6. Buổi sáng: 8.30 – 11.45
 • Lớp EA5: Thứ 3, 6. Buổi chiều: 2.00 – 5.15
 • Lớp EA6: Thứ 3, 6. Buổi tối: 6.00 – 9.15

Địa điểm học:

 • Trung tâm đào tạo ICAEW ACA, CFAB tại Học Viện Tài Chính
 • Văn phòng UHY Ltd tại Hà Nội

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Bạn đang băn khoăn, lo lắng về kỹ năng Tiếng Anh và Tiếng Anh chuyên ngành kế toán?

Trung tâm UHY Ltd có các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành, đồng thời chuẩn bị cho các học viên kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kế toán để có thể học được các Bằng cấp có giá trị quốc tế trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Thông tin về khóa học

Nội dung:

 • Chứng từ kế toán
 • Ghi sổ các giao dịch
 • Tìm hiểu các chuẩn mực kế toán
 • Đọc hiểu các báo cáo tài chính

Thời lượng: 42 giờ (14 buổi): Một tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

 • Lớp EA1: Thứ 2, 5. Buổi sáng: 8.30 – 11.45
 • Lớp EA2: Thứ 2, 5. Buổi chiều: 2.00 – 5.15
 • Lớp EA3: Thứ 2, 5. Buổi tối: 6.00 – 9.15

Địa điểm học:

 • Trung tâm đào tạo ICAEW ACA, CFAB tại Học Viện Tài Chính
 • Văn phòng UHY Ltd tại Hà Nội

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN

Bạn mơ ước trở thành kiểm toán viên trong tương lai?

Trung tâm UHY có các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành, đồng thời chuẩn bị cho các học viên kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kế toán để có thể học được các Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Thông tin về khóa học

Nội dung:

 • Lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm toán và dịch vụ đảm bảo
 • Thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Tìm hiểu các chuẩn mực kiểm toán
 • Đạo đức nghề nghiệp

Thời lượng: 42 giờ (14 buổi): Một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng

 • Lớp EA7: Thứ 4, 7. Buổi sáng: 8.30 – 11.45
 • Lớp EA8: Thứ 4, 7. Buổi chiều: 2.00 – 5.15
 • Lớp EA9: Thứ 4, 7. Buổi tối: 6.00 – 9.15

Địa điểm học:

 • Trung tâm đào tạo ICAEW ACA, CFAB tại Học Viện Tài Chính
 • Văn phòng UHY Ltd tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *