Trang chủ / Tin tức / Quyết định của BTC & UBCKNN

Quyết định của BTC & UBCKNN

Quyết định của Bộ Tài chính chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024; đồng thời Ủy ban chứng khoán Nhà nước có Quyết định chấp thuận cho Công ty UHY được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH SỐ 2559 CỦA BTC

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1094 CỦA UBCKNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *