“Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là thành viên của UHY International, một mạng lưới gắn kết toàn cầu các công ty độc lập cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính và tư vấn kinh doanh trên thế giới”

  • Thành lập vào năm 1986, UHY là mạng lưới gắn kết chặt chẽ hướng đến mục tiêu kinh doanh.
  • Hãng có hơn 320 văn phòng tại trên 95 quốc gia và vùng lãnh thổ với trên 8100 nhân viên chuyên nghiệp.
  • UHY là một trong những Công ty kiểm toán & tư vấn hàng đầu thế giới.
  • Văn điều hành toàn cầu của UHY đặt tại thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh.