“Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là thành viên của UHY International, một mạng lưới gắn kết toàn cầu các công ty độc lập cung cấp các dịch vụ tư vấn kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính và tư vấn kinh doanh trên thế giới”

  • Thành lập vào năm 1986, UHY là mạng lưới gắn kết chặt chẽ hướng đến mục tiêu kinh doanh.
  • Hãng có hơn 344 văn phòng tại 102 quốc gia và vùng lãnh thổ với 882 Partners và hơn 8960 nhân viên chuyên nghiệp.(Số liệu tại tháng 03/2022)
  • UHY là một trong những Công ty Kiểm toán & Tư vấn hàng đầu thế giới.
  • Văn phòng điều hành toàn cầu của UHY đặt tại thủ đô Luân Đôn, Vương Quốc Anh.