Ấn phẩm

04/20/2021 - 18:40

NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2021/NĐ-CP VỀ CHI PHÍ TÀI TRỢ, ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID-19

04/16/2021 - 11:17

KHAI GIẢNG MÔN '' LUẬT " LỚP ICAEW CFAB THÁNG 5 - Ngày 05/05/2021 tại Đại học Anh Quốc, Khu đô thị Ecopark

04/14/2021 - 08:37

Ngày 31/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 44/2021/NĐ-CP (“Nghị định 44/2021”) hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

03/19/2021 - 09:58

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020.
Công văn số 99064/CTHT-TTHT ngày 13/11/2020 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về quyết toán thuế TNCN.
Công văn số 5032/TCT-CS ngày 26/11/2020 của Tổng Cục Thuế về ...

03/04/2021 - 09:12

Ngày 27/01/2021, Tổng Cục Thuế có Công văn số 271/TCTTTKT (“Công văn 271”) giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và đề nghị các Cục thuế khẩn trương tuyên truyền, phổ biến, thông báo cho cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn quản lý biết.

01/20/2021 - 11:04

Quản lý rủi ro về thuế thu nhập cá nhân là nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức sử dụng lao động tại Việt nam vì rủi ro về không tuân thủ thuế ảnh hưởng đến cả thuế và danh tiếng cho Tổ chức...

01/06/2021 - 14:46

CHÚNG TÔI HỖ TRỢ QUÝ DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ RỦI RO THUẾ NĂM 2020 ...

12/31/2020 - 15:12

Báo cáo minh bạch của CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY cho kỳ hoạt động từ 01/10/2019 đến 30/09/2020

11/12/2020 - 09:52

Bản tin Thuế ngày 12/11/2020 của UHY cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về thuế GTGT

11/10/2020 - 09:51

Bản tin Pháp luật ngày 10/11/2020 của UHY về quy trình liên thông giữa Cơ quan Đăng kí kinh doanh & Cơ quan Quản lý nhà nước

Trang