Ấn phẩm

09/21/2020 - 13:58

Bản tin Pháp luật về viện trợ không hoàn lại

09/14/2020 - 08:31

Bản tin Thuế ngày 14/09/2020 mang lại những tin tức nóng hổi nhất về Thuế TNCN

09/09/2020 - 16:35

Bản tin Pháp luật ngày 09/09/2020 cập nhật những sửa đổi mới nhất về Luật Doanh nghiệp & Luật Đầu tư 2020

09/01/2020 - 10:35

Bản tin Thuế ngày 01/09/2020 cập nhật những tin tức nóng hổi về Luật Đầu tư & Luật Doanh nghiệp năm 2020

08/18/2020 - 13:50

Bản tin Thuế ngày 12/8/2020

08/03/2020 - 17:09

Điểm tin Thuế TNDN ngày 03/08/2020 mang lại những tin tức nóng hổi nhất về chính sách Thuế Quý 2.2020

06/29/2020 - 14:33

Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với mức khống chế chi phí lãi vay được trừ

06/08/2020 - 16:32

Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN

06/02/2020 - 10:42

Thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các tổ chức tín dụng. Theo CV 1606, L/C là hình thức cung ứng dịch vụ thanh toán, do vậy không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

05/22/2020 - 16:11

Ngày 20/05/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT hướng dẫn chi tiết về gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT theo Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

Trang