Ấn phẩm

08/03/2020 - 17:09

Điểm tin Thuế TNDN ngày 03/08/2020 mang lại những tin tức nóng hổi nhất về chính sách Thuế Quý 2.2020

06/29/2020 - 14:33

Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với mức khống chế chi phí lãi vay được trừ

06/08/2020 - 16:32

Tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế TNCN

06/02/2020 - 10:42

Thuế GTGT đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các tổ chức tín dụng. Theo CV 1606, L/C là hình thức cung ứng dịch vụ thanh toán, do vậy không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

05/22/2020 - 16:11

Ngày 20/05/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT hướng dẫn chi tiết về gia hạn nộp thuế TNDN và thuế GTGT theo Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP.

05/20/2020 - 14:47

Bản tin Thuế thu nhập cá nhân ngày 19/05/2020
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 theo Nghị quyết 42/2020
Dự thảo Nghị quyết về mức giảm trừ gia cảnh
Miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

04/15/2020 - 20:43

Ngày 08/04/2020, Chính Phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế & tiền thuê đất.
Ngày 09/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/2020/NQ-CP quy định một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.
Đây là những chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

04/15/2020 - 10:23

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số Cơ quan ban ngành địa phương đã ban hành các Công văn hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

04/06/2020 - 11:34

Ngày 26/03/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính Phủ Số 3540/TTr-BTC về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

04/06/2020 - 11:34

Ngày 26/03/2020, Bộ Tài chính đã có Tờ trình Chính Phủ Số 3540/TTr-BTC về việc ban hành Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trang