BÁO CÁO MINH BẠCH

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA được thành lập dựa trên cơ sở sáp nhập giữa Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam.

Báo cáo Minh bạch cho kỳ hoạt động từ 01/10/2013 đến 30/09/2014.

 

 

Tài liệu tải về: 
Share