CÁC KHÓA HỌC VỀ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

 1.          Các khóa học về thuế cho Doanh Nghiệp

1.1.         Giới thiệu về thuế quốc tế (MS-T01)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thuế quốc tế để hiểu và bước đầu phân tích,  áp dụng được các vấn đề thuế quốc tế vào thực tế của Doanh nghiệp.

Nội dung cơ bản của khóa học

►          Tổng quan về quy định nội luật áp dụng.

►          Tổng quan về Hiệp định.

►          Áp dụng Hiệp định (các loại thu nhập /chi phí (cổ tức, lãi suất, chi phí chi trả các tổ chức nước ngoài như tiền bản quyền, phí dịch vụ, vv…). 

►          Điều khoản Hiệp định áp dụng liên quan.

►          Thủ tục áp dụng hiệp định & thực tế.

►          Tình huống không áp dụng hiệp định.

►          Thảo luận các bài tập tình huống.

►          Hỏi đáp.

 

Thời lượng học           1 ngày

Ngôn ngữ                    Tiếng Việt

Giảng viên                   Nguyễn Trung Thành

Học phí                        Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về mức phí và nội dung đào tạo.

 

1.2.         INGOs & Thuế tại Việt Nam (MS-T02)

Mục tiêu của khóa học

Cung cấp cho học viên/Tổ chức phi chính phủ những kiến thức, rủi ro của chính sách thuế TNCN, thuế Nhà thầu nước ngoài, và thuế GTGT hiện hành của Việt Nam đối với cá nhân và Tổ chức Phi chính chủ để các Tổ chức Phi Chính phủ chủ động đề xuất các chính sách, biện pháp phòng ngừa, quản lý rủi ro về thuế hiệu quả hơn.

Nội dung cơ bản của khóa học

►        Miễn thuế TNCN: Các điểm chết?

►        Quản lý thuế GTGT (miễn & hoàn thuế GTGT).

►        Bẫy thuế Nhà thầu nước ngoài.

►        Miễn thuế & hoàn thuế của các dự án do các tổ chức quốc tế như USAID, ADB ..tài trợ.

►        Quản lý rủi ro về thuế?

 

Thời lượng học           1 buổi (4h)

Ngôn ngữ                    Tiếng Việt

Giảng viên                   Nguyễn Trung Thành

Học phí                        Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

1.3.       Giới thiệu về thuế nhà thầu nước ngoài (MS-T03)

Mục tiêu của khóa học

►          Cung cấp những nội dung về Thuế Nhà thầu nước ngoài và các kinh nghiệm thực tiễn.

►          Giúp học viên nắm bắt các Quy định về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm tối ưu hóa lợi ích về thuế.

►          Hiểu biết các cách thức tối ưu hóa về thuế NTNN trong công tác quản lý rủi ro về thuế và lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp, trợ giúp Ban giám đốc, Phòng kinh doanh trong việc thương thảo các điều khoản về thuế với đối tác nước ngoài.

 

Nội dung cơ bản của khóa học

►          Đối tượng nộp thuế & miễn thuế.

►          Phương pháp kê khai nộp thuế & lựa chọn phương pháp.

►          Doanh thu tính thuế & thuế suất.

►          Các trường hợp đặc biệt (cung cấp hàng hóa kèm/ không kèm dịch vụ, Hợp đồng chưa bao gồm/ đã bao gồm thuế NTNN …).

►          Trách nhiệm của Doanh nghiệp & Nhà thầu nước ngoài về vấn đề kê khai, nộp thuế NTNN.

►          Các tranh chấp về thuế NTNN trong thực tế & xử lý tranh chấp.

►          Lập kế hoạch giảm thiểu thuế NTNN theo quy định.

►          Thảo luận bài tập tình huống thực tế.

 

Thời lượng học                         1 buổi (4h)

Ngôn ngữ                                  Tiếng Việt

Giảng viên                                 Nguyễn Trung Thành

Học phí                                     Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

1.4.       Chuẩn bị cho thanh kiểm tra thuế (MS-T04)

Mục tiêu của khóa học

►          Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính – kế toán – thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ, quy định.

►          Nâng cao các kỹ năng cho người học về quyết toán thuế, thu thập và lưu giữ chứng từ giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế, giảm thiểu khả năng sai phạm, xuất toán, truy thu.
Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp nắm được những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra thuế đến làm việc tại doanh nghiệp.

►          Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình khi làm việc với đoàn kiểm tra, thanh tra thuế.

►          Hiểu được quan điểm của Cơ quan thuế từ đó tạo môi trường làm việc hợp tác và hiệu quả.

 

Nội dung cơ bản của khóa học

►          Khái quát chung về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, quyền và nghĩa vụ của cơ quan thuế và doanh nghiệp.

 • Trước quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Trong quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Sau quá trình thanh tra, kiểm tra.
 • Xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

►          Phương thức thực hiện thanh tra, kiểm tra phổ biến

 • Hóa đơn chứng từ.
 • Doanh thu, thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN, NTNN.
 • Chuyển giá.
 • Vốn góp, chia lợi tức.
 • Kết luận và Biên bản thanh tra, kiểm tra thuế.

►          Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót năm trước và sai sót năm hiện tại.

 • Các sai sót thường gặp trong việc lập báo cáo quyết toán.
 • Các sai sót thường gặp trong việc lập & lưu trữ hồ sơ chứng từ.
 • Các sai sót thường gặp trong việc thu thập dữ liệu và giải trình quyết toán.
 • Khuyến nghị giải pháp cho các tình huống.

►          Thảo luận bài tập tình huống.

 

Thời lượng học             1 buổi (4h)

Ngôn ngữ                      Tiếng Việt

Giảng viên                     Trần Thị Bộ

Học phí                         Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

1.5.       Giới thiệu chung về chuyển giá (MS-T05)

Mục tiêu của khóa học

►              Nắm được các quy định về chuyển giá, các giao dịch liên kết thường gặp.

►              Nắm được các phương pháp xác định giá chuyển nhượng & tỷ suất lợi nhuận mà cơ quan thuế chấp nhận.

►              Hiểu được yêu cầu về Hộ hồ sơ chuyển giá, kê khai giao dịch liên kết

►              Hiểu được các vấn đề về chuyển giá của Cơ quan thuế khi thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

 

Nội dung cơ bản của khóa học

►              Các quy định về hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Việt Nam, các khoản phạt tiềm tàng.

►              Các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

►              Chuyển giá – Vấn đề, giải pháp & Cách kiểm tra dựa trên Báo cáo tài chính.

►              Quy định về kê khai và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết tại Việt Nam.

►              Cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (Advance Pricing Agreement).

►              Nhóm các giao dịch liên kết cần chú ý để tuân thủ đúng với quy định.

►              Những vấn đề nổi trội trong thanh kiểm tra giá chuyển nhượng của cơ quan thuế.

►              Thảo luận bài tập tình huống.

 

Thời lượng học             1 buổi (4h)

Ngôn ngữ                      Tiếng Việt

Giảng viên                     Nguyễn Trung Thành

Học phí                         Hãy liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết về nội dung và học phí.

 

Share