UHY - Các khóa học dành cho sinh viên

Chuẩn bị hành trang làm Kiểm toán viên (MS-SV01)

Mục tiêu của khóa học

►          Cung cấp cho học viên một cái nhìn toàn diện về nghề kiểm toán, các công việc kiểm toán viên thực hiện để học viên hiểu thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản ban đầu của Kiểm toán viên. 

Nội dung cơ bản của khóa học

►          Tổng quan về nghề Kiểm Toán.

►          Những phần hành cơ bản của một cuộc kiểm toán.

►          Làm quen với những bằng chứng kiểm toán thường gặp.

►          Các thuật ngữ kiểm toán.

►          Chia sẻ kinh nghiệm những ngày đầu kiểm toán của các anh, chị kiểm toán đi trước.

►          Demo thử một cuộc kiểm toán.

Thời lượng học             1 buổi (4h)

Ngôn ngữ                      Tiếng Việt

Giảng viên                     Nguyễn Thị Phương Thảo

Học phí                          500.000 đồng/học viên. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin ưu đãi mới nhất & bất ngờ dành cho các bạn sinh viên.

1.             GIẢNG VIÊN - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

►    Trình độ chuyên môn và học vấn

  • Thạc sỹ Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc Dân, Việt Nam
  • Cử nhân ngoại ngữ  -  Đại học Sư phạm ngoại ngữ 
  • Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên cấp nhà nước – CPA VN
  • Hội viên Hội Kế toán Công chứng  Anh  ACCA
  • Hội viên Hội Kiểm toán Nội Bộ Hoa Kỳ CIA

►    Kinh nghiệm liên quan

  • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
  • Có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn trong ngành kế toán, kiểm toán, tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn thuế cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia
  • Bà Thảo đã tham gia đào tạo cho nhiều Tổng Công ty, các tổ chức về các vấn đề kế toán, tài chính, kiểm soát nội bộ.  Ngoài ra, Bà Thảo còn tham gia giảng dậy các môn kế toán, kiểm toán của chương trình ACCA và ICAEW tại Việt Nam.
Share