CÁC DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT

Nhận biết sâu sắc sự khác biệt về văn hoá, thông lệ và tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp khác nhau trong nền kinh tế, chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và các chuyên gia tận tâm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp đặc thù này. 

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi bao gồm các nhân viên chuyên nghiệp và chuyên gia có thể nói được ngôn ngữ và hiểu được đặc tính của từng doanh nghiệp đặc thù, do vậy chúng tôi tập trung nguồn lực đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp đặc thù đó và cung cấp các dịch vụ chuyên biệt với hiệu quả cao. Các phòng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp đặc thù của chúng tôi gồm:

  • Phòng dịch vụ Doanh nghiệp Hàn Quốc.
  • Phòng dịch vụ Doanh nghiệp Nhật Bản.
  • Phòng kiểm toán dự án có vốn tài trợ quốc tế.
  • Phòng dịch vụ cho các tổ chức phi hính phủ….

 

 

 

 

Share