Bản tin thuế cho Tổ chức phi chính phủ số tháng 8 năm 2016

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý Khách Hàng Bản Tin Thuế cho Tổ chức chức phi chính phủ Số tháng 8 Năm 2016

Trong số này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về hồ sơ thủ tục miễn thuế TNCN:

  1. Thông tư 96/2016/TT-BTC (“Thông tư 96”) ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
  2. Thông tư 97/2016/TT-BTC (“Thông tư 97”) ngày 28 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

UHY - Bản tin thuế cho Tổ chức phi chính phủ tháng 8/2016

Nếu Quý Khách Hàng có câu hỏi gì về vấn đề thuế hoặc Bản tin thuế của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Share