Bản tin thuế số tháng 8 năm 2016

Chúng tôi xin hân hạnh gửi tới Quý Khách Hàng Bản Tin Thuế Số tháng 8 Năm 2016

 Trong số này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về:

  1. Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định và  Công văn 10315/BTC-TCT ngày 25/07/2016 về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi một số điều về thuế GTGT
  2. Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 (TT 99) hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT (hiệu lực từ 13/08/2016)
  3. Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 và Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTC về phạt hành chính đối với vi phạm lĩnh vực hóa đơn.
  4. Công văn 2351/TCT-CS ngày 30 tháng 5 năm 2016 về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn và lãi suất cho vay

UHY - Bản tin thuế số tháng 8 năm 2016

Nếu Quý Khách Hàng có câu hỏi gì về vấn đề thuế hoặc Bản tin thuế của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Share