Thông báo lịch học C1 chương trình CFAB

Lịch học:

 

 

Apr-15

May-15

Jun-15

Monday

 

6

13

20

27

 

4

11

18

25

1

8

 

 

 

Exam

sitting

 

 

 

C2

Tuesday

 

7

14

21

28

 

5

12

19

26

2

9

Wednesday

1

8

15

22

29

 

6

13

20

27

3

10

Thursday

2

9

16

23

30

 

7

14

21

28

4

11

Friday

3

10

17

24

 

1

8

15

22

29

5

12

Saturday

4

11

18

25

 

2

9

16

23

30

6

13

Sunday

5

12

19

26

 

3

10

17

24

31

7

14

 

Thời gian học:

   Thứ 2, thứ 4:                Từ 6h đến 8h40

   Thứ 7, Chủ nhật:         Từ 8h đến 12h

Địa điểm:

   Tầng 9, tòa nhà HL, Ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Giảng viên:

   Tiếng Anh:                    Nguyễn Trung Thành- CPA Úc, MBA

   Môn C1 - Kế toán:       Nguyễn Thị Phương Thảo- FCCA, CPA

Share