UHY VINH DỰ ĐỀ CỬ HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG ITR ASIA TAX AWARDS 2020

 

Đề cử hạng mục giải thưởng ITR Asia Tax Awards 2020

 

Tạp chí International Tax Review (ITR), một trong những tạp chí danh tiếng về thuế trên thế giới, hàng năm đều tổ chức các giải thưởng về thuế nhằm tôn vinh các Công ty tư vấn thuế hàng đầu trong khu vực và quốc gia.

 

Tham gia 05 hạng mục giải thưởng ITR Asia Tax Awards 2020, Công ty Kiểm toán và Tư vấn UHY tự hào được ITR đề cử vào 03 hạng mục là:  Hãng Tư vấn Thuế Việt Nam của năm, Hãng Tư vấn Giải quyết tranh chấp Thuế Việt Nam của năm và Hãng Tư vấn báo cáo & Tuân thủ Thuế Châu Á của năm.

 

Hãng Tư vấn Thuế Việt Nam của năm

 

 

Hãng Tư vấn Giải quyết tranh chấp Thuế Việt Nam của năm

 

 

Hãng Tư vấn Báo cáo & Tuân thủ Thuế Châu Á của năm

 Mặc dù lỗi hẹn với giải thưởng trong năm nay, việc Công ty được đề cử vào 3 hạng mục quan trọng của Giải thưởng ITR Asia Tax Awards đã khẳng định chất lượng dịch vụ và sự tín nhiệm của khách hàng về Dịch vụ tư vấn thuế của Công ty. 

 

 

Độc giả có thể xem thông tin chi tiết về ITR và giải thưởng năm 2020 ở đây.

 

Share