TT Đào tạo

08/19/2015 - 13:55

Trung tâm Đào tạo UHY Ltd có các khóa học Tiếng Anh chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và từ vựng chuyên ngành, đồng thời chuẩn bị cho các học viên kiến thức cơ bản để có thể theo học và lấy được các Bằng cấp, chứng chỉ Quốc tế đã được công nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực :