TT Đào tạo

05/21/2020 - 09:21

- Các khóa học về thuế cho Doanh nghiệp
- Các khóa học về Kế toán, BCTC và Kiểm soát nội bộ cho Doanh nghiệp
- Các khóa học dành cho sinh viên

08/19/2015 - 14:15

Trung tâm đào tạo UHY mang đến cho các bạn khóa học định hướng nghề nghiệp [U-Winning] để đảm bảo các bạn học viên có sự chuẩn bị tốt nhất và trở thành các ứng cử viên xuất sắc, chinh phục được các nhà tuyển dụng trong ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính - Ngân hàng.

04/21/2015 - 15:40

Kỹ năng viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

1.     

Mục tiêu

Trung tâm UHY có tổ chức lớp hướng dẫn viết hồ sơ xin việc cho chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán và những kỹ năng làm bài kiểm tra và kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc.