Dịch vụ

08/20/2015 - 14:45
Để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp yên tâm hơn đối với các công việc kế toán của doanh nghiệp trong khi chưa xây dựng được bộ máy kế toán thích hợp và hiệu quả hoặc trong trường hợp nhân sự kế toán quan trọng nghỉ dài hạn mà không muốn tuyển dụng thay thế, chúng tôi sẽ có giải pháp dịch vụ kế toán đáp ứng các yêu cầu này của khách hàng.