Dịch vụ

08/19/2015 - 14:38

Quá trình cải cách và hoàn thiện các chính sách thuế của Việt Nam hiện nay diễn ra nhanh chóng, kéo theo các thay đổi về quy định pháp lý liên quan. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc cập nhật và vận dụng các thay đổi pháp lý về thuế cho hoạt động kinh doanh của mình.