Tin tức

03/30/2020 - 10:02

UHY Hỗ trợ xin miễn giảm Thuế thời "Encovy" - 24/7

03/17/2020 - 14:13

Chuyên gia:
Bà Phùng Thị Oanh - Giám đốc
Bà Trần Thị Bộ - Giám đốc

08/26/2019 - 15:37

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là 1 trong những Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam với hơn 15 năm hoạt động, là thành viên duy nhất của hãng UHY International, một trong những hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.
Công ty UHY Ltd. có nhu cầu tuyển dụng trợ lý Kiểm toán viên cho văn phòng Hồ Chí Minh.

08/09/2019 - 13:52

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học khối chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và một số chuyên nghành khác thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai hoặc đơn giản là được làm việc trong môi trường làm việc công sở chuyên nghiệp, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thông báo chương trình tuyển dụng Thực tập sinh kiểm toán năm 2019 - 2020.

08/02/2019 - 14:20

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là 1 trong những Công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam với hơn 15 năm hoạt động, là thành viên duy nhất của hãng UHY International, một trong những hãng kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới có trụ sở tại London, Vương quốc Anh.

12/14/2018 - 09:31

► Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 

12/09/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết

về hóa đơn điện tử. 

► Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018  

của Bộ Tài Chính bãi bỏ một phần Thông tư

219/2013/TT-BTC về thuế GTGT. 

► Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày

12/03/2018 - 10:51

Trung tâm Đào tạo – Công ty UHY Co Ltd., xin thông báo khóa học ACA và CFAB của năm 2019.

10/04/2018 - 11:27

Bạn là sinh viên các trường đại học khối chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và một số chuyên ngành khác thực hiện nguyện vọng trở thành chuyên gia tài chính, hay các kiểm toán viên chuyên nghiệp trong tương lai hoặc đơn giản là được làm việc trong môi trường làm việc công sở chuyên nghiệp. vậy hãy cùng tìm hiểu UHY nhé...

08/28/2018 - 15:30

Báo cáo tình hình hoạt động UHY Co.,Ltd 2015

07/05/2018 - 14:49

UHY Global – Issue 6 UHY Global, a bi-annual magazine, gives you insight into international business topics, featuring thought-leading opinions and experiences from global contributors including UHY member firms, leaders of UHY service and industry groups and external sources....

Trang